ka mua, la muri logo

Thank you for visiting.
Tēna koe i tō toro mai

All the stories shared for Matariki have been released to the sky. There, they live amongst the stars and are remembered just by looking up.
Ko ngā kōrero katoa i tuhia mai hei whakamānawa i a Matariki, kua tukuna ki te whārahitanga o te rangi. Kua whetūrangitia ināianei, engari, mā te tiro whakarunga noa, ka pūmau tonu ngā maumaharatanga.

Ka Mua, Ma Muri logo

This experience is best
with headphones.

Rangi is forming 0%...

E tū matariki ki te tahatū o te rangi
ka mua, ka muri

Matariki stands on the horizon,
a symbol of the past and the future

haere rā te tau tawhito
nau mai te tau hou māori.

farewell the year that has passed
welcome the new year.

Haere hei whetū ki te rangi

Go and become a star in the sky

During Matariki, we reflect on whānau who continue to guide us from the stars, and dream of what the year ahead holds.

Share a memory of a loved one who guides you into the future, or your aspirations for the new year.

Share a story
to light the sky for Matariki

Your story helps light the sky.
Others will be able to read it, so only write what you wish to share.

0/150
Message must be at least 5 characters
Harmful language is not allowed

Drag to explore the sky. Tap on a star to read a korero